BOKS! BOKS!

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt na afloop van je abonnement stilzwijgend verlengd en is vanaf dat moment schriftelijk op te zeggen met een opzegtermijn van één kalender maand. De afgesloten abonnementen hebben een vast karakter. Het is niet mogelijk om in deze periode te veranderen van abonnementsvorm. Bij het afsluiten van een abonnement bij ons aan de balie, is er geen herroepingsrecht van kracht en dient de minimale vaste contractduur voldaan te worden.

Het lesrooster kan door Boxing Club te allen tijde worden gewijzigd, dit zal tijdig worden aangegeven.

De club is op officiële feestdagen gesloten. De dagen waarop Boxing Club Leiden gesloten
is worden ruim van te voren aangekondigd. Lessen die vallen op dagen dat Boxing Club Leiden gesloten is komen te vervallen. Tijdens de zomerperiode verlopen de lessen volgens een zomerrooster. Voor deze periode zal er geen wijziging zijn in contributiegelden.

Bij langdurige ziekte of bij een blessure is het mogelijk om voor een tijdelijke stopperiode in aanmerking te komen. Voor een dergelijke stopperiode geldt een maximum van 3 maanden. De aanvraag voor de tijdelijke stopperiode moet altijd schriftelijk worden gedaan, er word dan altijd een bevestiging verstuurd. Na deze stopperiode wordt het lidmaatschap automatisch weer actief. De maanden waarin het lidmaatschap werd stopgezet worden aan het einde van de looptijd van het abonnement toegevoegd. De minimale looptijd van het contract moeten altijd worden voldaan. Het is niet mogelijk om 10 rittenkaarten tijdelijk te stoppen.
De minimum leeftijd om lid te worden bedraagt 16 jaar. Voor leden jonger dan 16 jaar geldt dat één der ouders of wettelijk daartoe bevoegd zijnde voogd c.q. verzorger schriftelijk toestemming dient te verlenen middels ondertekening van het inschrijfformulier.

2. Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 en bestaat uit een borgsom voor de clubpas van € 5,00 en een bedrag van € 5,00 voor de administratiekosten.
De clubpas is op naam en niet overdraagbaar aan derden.
Als lid van Boxing Club Leiden is het lid verplicht de clubpas altijd mee te nemen en zichzelf in te checken op het aanmeldstation bij de balie.
Bij verlies of beschadiging van de clubpas is bij uitgifte van een nieuwe clubpas € 5,00 verschuldigd. Ga dus zorgvuldig om met de clubpas en voorkom misbruik van derden.

3. Abonnementskosten
Een nieuw lid dient bij inschrijving de abonnementskosten voor de eerste maand altijd via pin of contant te voldoen bij de receptie. Het lidmaatschap vangt altijd aan op de eerste van de aankomende maand.
Na de eerste contante/pin betaling kan de automatische incasso ingesteld worden.
Niet nakomen van betaling binnen 30 dagen betekent, dat de toegang tot Boxing Club Leiden wordt geweigerd en tevens kunnen er rechtsmaatregelen worden genomen. Wordt een automatische incasso gestorneerd dan behoudt Boxing Club Leiden het recht kosten in rekening te brengen voor herinneringen en/of aanmaningen voor het te innen bedrag. Als het lid in het incassotraject terecht komt, dan is de openstaande contributie van het hele contract in één keer opeisbaar.
Boxing Club Leiden behoudt zich het recht de tarieven éénmalig per jaar aan te passen. (Dit geldt ook voor jaarcontracten). Een wijziging zal minimaal een maand voor het ingaan ervan worden aangekondigd d.m.v. publicatie in de club.

4. Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap door Boxing Club Leiden kan geschieden per direct, en/of als lid in overtreding van één van de huisregels is, en/of als het lid onzedelijk gedrag vertoont.
Opzegging van het lidmaatschap door lid dient schriftelijk plaats te vinden, met een opzegtermijn van één kalendermaand.

Als de opzegging bij ons is ontvangen en verwerkt, dan wordt er altijd een bevestiging van de opzegging verstuurd. De bevestiging wordt altijd binnen een week verzonden na ontvangst.
Na opzegging van het lidmaatschap kan het lid geen aanspraak meer maken op eerdere betaalde contributie, inschrijfgelden of andere tegoeden.

5. Aansprakelijkheid

Boxing Club Leiden is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen, kleding en kostbaarheden van het lid binnen de club.
Tevens is Boxing Club Leiden niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van leden.
Het lid verklaart dat het volgen van bokslessen voor eigen verantwoording zal zijn. Het lid heeft, indien van toepassing, een medische status-historie met de club overlegd. Indien gewenst door de club, zal deze adviseren een deskundige te raadplegen. De kosten hiervan zijn voor het lid.
Het lid heeft een eigen ziektekostenverzekering afgesloten.

6. Overige
Het lid is bekend met de huisregels en zal zich te allen tijden aan deze regels houden. De huisregels bevinden zich in de club te inzage. Wijzigingen worden bekend gemaakt middels berichtgeving in de club.
Roken Boxing Club Leiden is niet toegestaan en uiteraard worden drugs of alcohol (gebruik) niet getolereerd.

Aanwijzingen van het aanwezige personeel dienen altijd te worden opgevolgd.
Voor eventuele blessures die ontstaan door onzorgvuldig of onkundig gebruik van de materialen is het lid zelf verantwoordelijk. Vraag bij twijfel de geschoolde medewerkers om uitleg.
Het dragen van bandage of binnenhandschoenen tijdens de lessen is verplicht, en dient niet alleen voor eigen bescherming, maar ook voor het verminderen van de kans op blessures van de andere leden.
Sportkleding, sportschoenen en een handdoek tijdens het trainen zijn verplicht, dit i.v.m. hygiëne.

7. Wijzigingsbeding
Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen wij van tevoren met de klant bespreken

8. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Boxing Club Leiden en het lid is het Nederlands Recht van toepassing.

 

Leiden, december 2020

Professionele boksring

Boksring van 6×6 voor een echte bokservaring.

23 professionele bokszakken

Ruim 23 bokszakken in alle mogelijke soorten en van echt leer.

Fitness & krachttraining

Een functionele fitnessruimte voor een complete workout.

7 dagen geopend / 30 lessen

Meer dan 30 lessen en 7 dagen per week geopend.

Ervaringen Boxing Club Leiden

Lees onderstaand hoe leden het vinden om te sporten bij Boxing Club Leiden.

Mark Pontje

Beoordeling:

24 oktober 2020

Top sportschool niet te groot niet te druk.
Alles schoon en netjes! Machines goed onderhouden. Nette schone handschoenen voor het boksen.
Genoeg ruimte om vrij uit te kunnen bewegen. 1,5 m is geen probleem.

 

BOKS!

Amy Chelsea

Beoordeling:

3 oktober 2020

Fijne sportschool met goede hulp van de medewerkers! Al helemaal voor studenten!

BOKS!

Rsvandersteen

Beoordeling:

7 september 2020

Fijne boksschool goeie trainers weten waar ze mee bezig zijn echt een aanrader

BOKS!

Jordi Brouwer

Beoordeling:

30 juni 2020

Vandaag mijn eerste proefles gehad. Ik vond het een fantastische ervaring en kijk uit naar de volgende les!

BOKS!

Appie Moo

Beoordeling:

10 november 2019

Zeker de leukste/ beste sport school van leiden en omstreken!
Zal zeker een kijkje moeten nemen als je hier in de buurt woont!

BOKS!

Charmaine Documentary

Beoordeling:

25 augustus 2019

Fijne boksschool met vriendelijke medewerkers en trainers. Er hangt een hele gezellige sfeer en er is ruimte voor eigen trainingen en groepstrainingen. Ook is hier een keer een sparringswedstrijd georganiseerd, dit was onwijs goed geregeld! Deze boksschool raad ik zeker aan!

BOKS!